Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Pháp năm 2012

  • 1 Đánh giá

2. Từ bảng số liệu sau, hãy:

  • Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Pháp năm 2012
  • Qua biểu đồ, nhận xét tỉ trọng của các ngành trong cơ cấu GDP năm 2012
Khu vựcTỉ trọng
Nông, lâm, ngư nghiêp2.0
Công nghiệp và xây dựng18.8
Dịch vụ79.2

Bài làm:

Vẽ biểu đồ tròn:

Nhận xét:

  • Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của Pháp (79.2%)
  • Nông, lâm ,ngư nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất của Pháp chỉ chiếm 2%
  • Ngành công nghiệp xây dựng gấp 9 lần so với ngành nông, lâm ,ngư nghiệp, và bằng 4 lần so với ngành dịch vụ
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7