Khoa học xã hội 7 bài 5: Môi trường đới lạnh

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Môi trường đới lạnh - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 21. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào những hình ảnh dưới đây, hãy cho biết hình ảnh nào phù hợp với môi trường đới lạnh. Những thông tin nào giúp em biết được điều đó?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Xác định giới hạn đới lạnh

Đọc thông tin, quan sát hình 7, 8, hãy xác định giới hạn của môi trường đới lạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu đặc điểm khí hậu

Quan sát hình 9, đọc thông tin, hãy rút ra những đặc điểm cơ bản của khí hậu đới lạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu một số đặc điểm khác của môi trường đới lạnh

a) Băng tuyết

Quan sát hình 7, 8 và đọc thông tin, hãy:

  • Xác định các khu vực đóng băng vào mùa đông ở vùng Bắc Cực và Nam Cực.
  • Cho biết biến đổi khí hậu đã có tác động như thế nào đối với môi trường đới lạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh

Quan sát các hình từ 10 đến 14 và đọc thông tin dưới đây, hãy:

  • Kể tên các loài thực vật và động vật chính ở môi trường đới lạnh.
  • Giải thích vì sao các loài động vật lại thích nghi được với môi trường đới lạnh.
  • Cho biết vì sao cuộc sống của sinh vật đới lạnh lại sinh động hẳn lên vào mùa hạ.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Tìm từ chìa khóa ở hàng dọc (màu vàng) bằng cách trả lời các câu hỏi và điền từ vào ô trống theo hàng ngang:

Khoa học xã hội 7 bài 5: Môi trường đới lạnh

a) Hàng ngang thứ nhất gồm 7 chữ cái. Đây là tên của một trong những loài động vật sống ở Bắc Cực. Chúng thường ăn cây cỏ, địa y, sống thành đàn và có bộ lông rất dày để chống lại sự lạnh giá của khí hậu.

b) Hàng ngang thứ hai gồm 5 chữ cái. Thực vật đới lạnh phát triển mạnh nhất vào thời gian nào trong năm?

c) Hàng ngang thứ ba gồm 7 chữ cái. Khối băng lớn được tách ra từ rìa của khiên băng trôi trên biển cả năm vẫn chưa tan hết gọi là gì?

d) Hàng ngang thứ tư gồm 7 chữ cái. Nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực là môi trường nào?

đ) Hàng ngang thứ năm gồm 9 chữ cái. Ở vùng đài nguyên phương Bắc, thực vật chỉ phát triển được ở khu vực nào vào mùa hạ?

e) Hàng nhanh thứ sáu gồm 12 chữ cái. Đây là một trong những hậu quả lớn nhất của việc băng ở hai cực tan nhanh.

g) Hàng ngang thứ bảy gồm 11 chữ cái. Tên của một loài động vật chỉ sống ở Nam Cực có bộ lông không thấm nước.

Hàng dọc: Gồm 7 chữ cái. Đây là đặc điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy nối mỗi ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng với cách thích nghi của động, thực vật ở môi trường đới lạnh.

A B

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Với sự giúp đỡ của người thân, hãy sưu tầm các thông tin nói về sự thích nghi của con người ở môi trường đới lạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu để biết thêm một số loài động vật đới lạnh có nguy cơ tuyệt chủng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 120 lượt xem