Khoa học xã hội 7 bài 1: Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy cho biết các hình ảnh đó liên quan tới nội dung nào của lịch sử nhân loại. Nêu hiểu biết của em về nội dung đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về nguyên nhân và điều kiện của các cuộc pháp kiến địa lí

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Miêu tả cảnh hoạt động của con người trong hình 4. Theo em, hình ảnh này có mối quan hệ như thế nào với các cuộc phát kiến địa lí?
  • Trình bày nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI. Hãy nêu tác dụng của từng tiến bộ khoa học – kĩ thuật đối với các cuộc phát kiến địa lí.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá về hành trình của các nhà thám hiểm đường biển cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Trình bày các cuộc phát kiến địa lí của B. Đi-a-xơ, Va-xcô đơ Ga-ma, C. Cô-lôm-bô, Ph. Ma-gien-lan trên lược đồ và đánh giá công lao của họ.
  • Miêu tả quang cảnh cảng Li-xbon (Bồ Đào Nha) nửa cuối thế kỉ XV qua hình 8.
  • Nêu hướng đi trong các cuộc phát kiến địa lí và kết quả đạt được của các nhà hàng hải Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Trình bày những tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí. Trong những tác động đó, theo em tác động nào là quan trọng nhất? Vì sao?
  • Miêu tả hình 12 và 13. Những hình ảnh này chứng tỏ điều gì? Em có nhận xét gì về số phận những nhân vật trong hình?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vài nội dung bài học, em hãy lập bảng sau vào vở và điền nội dung phù hợp về các cuộc phát kiến địa lí.

Các nhà hàng hảiThời gian thực hiệnKết quả
B. Đi-a-xơ
Va-xcô đơ Ga-ma
C. Cô-lôm-bô
Ph. Ma-gien-lan

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy nối tên nhân vật ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải sao cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em hãy giới thiệu cho bạn về hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển của Ph. Ma-gien-lan.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Các nhà hàng hải châu Âu đã mua những mặt hàng gì ở châu Á? Tại sao họ lại mua những mặt hàng đó?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Là người dân châu Á, em có thái độ như thế nào về sự có mặt của người châu Âu tại các nước châu Á sau các cuộc phát kiến địa lí?

2. Nếu sống ở thế kỉ XV em có tán thành hướng đi tìm con đường sang phương Đông của C.Cô-lôm-bô không? Vì sao?

3. Tại sao người ta lại gọi châu Âu là lục địa “già”, châu Mĩ là lục địa “trẻ”

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm tư liệu và sự nghiệp của các nhà hàng hải châu Âu thế kỉ XV-XVI.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem