Khoa học xã hội 7 bài 7: Thành phần nhân văn của môi trường

 • 1 Đánh giá

Giải bài 7: Thành phần nhân văn của môi trường - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 33. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Cho biết đoạn thông tin dưới đây viết về những nội dung gì. Hãy cùng với bạn trao đổi hiểu biết của mình về những nội dung đó.

Con người đã xuất hiện trên Trái đấ cách đây hằng triệu năm, số lượng người trên Trái đất không ngừng tăng lên và sonh sốn ở hầu nhưu khắp nơi trên trái đất. Có nơi dân cư tập trung đông, nhưng cũng nhiều nơi thưa vắng người.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về dân số, nguồn lao động, hãy:

 • Cho biết quan niệm về dân số. Việc điều tra dân số tại một thời điểm có thể biết được những thông tin gì.
 • Cho biết tháp dân số thể hiện những thông tin gì.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân tích tình hình gia tăng dân số trên thế giới

Quan sát hình 2 đọc thông tin và cho biết:

Tình hình gia tăng dân số trên thế giới từ năm 1000 đến 2013:

 • Số dân tăng thêm từ năm 1000 đến năm 1804
 • Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người giai đoạn 1804-2013, dự kiến cho năm 2050
 • Dân số thế giới tăng nhanh và đột ngột trong khoảng thời gian nào; nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu sự phân bố dân cư trên thế giới

Đọc thông tin và cho biết:

 • Thế nào là mật độ dân số. Căn cứ vào mật độ dân số cho ta biết nội dung gì?
 • So sánh mật độ dân số của các châu lục với thế giới năm 2013
 • Những nhân tố nào là ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Phân biệt các loại hình quần cư

Đọc thông tin và quan sát các hình 3,4 hãy:

Phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị theo bảng sau:

Nội dung

Quần cư nông thôn

Quần cư đô thị

Mật độ dân số

Nhà cửa, đường xá

Hoạt động kinh tế chủ yếu

Lối sống

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nhận biết quá trình đô thị hóa

 • Trình bày khái niệm đô thị hóa, quá trình đô thị hóa trên thế giới
 • Nêu hậu quả của sự phát triển tự phát triển của đô thị mới và siêu đô thị

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào hình 1, hãy cho biết hình dạng của hai tháp dân số khác nhau như thế nào? Tháp dân số có hình dáng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc lược đồ dưới đây hãy cho biết

 • Những khu vực tập trung đông dân cư, thưa dân trên thế giới
 • Nguyên nhân của sự phân bố dân cư nói trên

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng

Với kiến thức của bản thân và trao đổi với người thân, hãy viết những hiểu biết của mình về tình hình đô thi hóa tại địa phương: tình/ thành phố, quận/huyện

=> Xem hướng dẫn giải


 • 133 lượt xem