Khoa học xã hội 7 bài 12: Châu Âu thời kì Trung Đại

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Châu Âu thời kì Trung Đại - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 68 Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy quan sát và cho biết những hình ảnh dưới đây đề cập đến nội dung nào của lịch sử nhân loại. Em biết gì về nội dung lịch sử đó? (Hình trang 69 sách vnen khoa học xã hội 7 tập 1)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Đọc thông tin kết hợp quán sát hình ảnh hay nêu các biện pháp mà các quý tộc và thương nhân ở châu Âu đã dùng để tạo ra nguồn vốn và nhân công

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá phong trào Văn hoá Phục hưng

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh hãy:

  • Giải thích vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến
  • Trình bày nội dung chống phong kiến của giai cấp tư sản thông qua phong trào Văn hoá Phùng hưng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về phong trào Cải cách tôn giáo:

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh hãy:

  • Cho biết vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo. Nêu nội dung tư tưởng cải cách tôn giáo của Lu-thơ và Can-vanh
  • Nêu những tác động của phong trào Cải cách tôn giáo đến xã hội châu Âu đương thời

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy lập bảng theo mẫu sau và điền vào những nội dung phù hợp

Các nhà Văn hoá Phục Hưng

Lĩnh vực

Tác phẩm tiêu biểu

Ph. Ra-bơ-le

Lê-ô-na đơ Vanh xi

N.Cô-péc-ních

M.Xéc-van-téc

U.Sếch-xpia

R.Đề-các-tơ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em hiểu văn hoá Phục Hưng là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng.

1. Kể tên một số nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Việt Nam( hay ở địa phương em) mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nếu sống ở các thế kỉ XIV-XVII, em có hưởng ứng phong trào văn hoá Phùng hưng không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 133 lượt xem