Khoa học xã hội 7 bài 3: Môi trường đới nóng

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Môi trường đới nóng - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 13. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát lược đồ hình 1 và hiểu biết của bản thân, hãy:

  • Kể tên các môi trường trên Trái Đất.
  • Nêu những hiểu biết của em về môi trường đới nóng.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Xác định vị trí địa lí và tìm hiểu đặc điểm của môi trường đới nóng

Quan sát hình 1, đọc thông tin, hãy:

  • Xác định vị trí địa lí của môi trường đới nóng.
  • Nêu những đặc điểm nổi bật của môi trường đới nóng (nhiệt độ, lượng mưa, động - thực vật,...).
  • Kể tên các kiểu môi trường trong đới nóng.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về các kiểu môi trường ở đới nóng

Quan sát hình 1, 2, 3, 4, đọc thông tin và hoàn thành nội dung bảng sau:

Đặc điểmMôi trường xích đạo ẩmMôi trường nhiệt đớiMôi trường nhiệt đới gió mùa
Giới hạn, phạm vi
Nhiệt độ
Lượng mưa
Thực vật

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 trạm: Xin-ga-po, Mum-bai, Gia-mê-na, kết hợp với quan sát hình 1, hãy cho biết:

  • Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của từng trạm khí tượng.
  • Mỗi trạm khí tượng tương ứng với kiểu môi trường nào ở đới nóng.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phân tích lát cắt hình 6 - rừng rậm xanh quanh năm, hãy cho biết rừng rậm xanh quanh năm gồm những tầng nào. Vì sao rừng ở đây có nhiều tầng?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng kiến thức

Sưu tầm các thông tin, hình ảnh về khí hậu, rừng ở Việt Nam để viết một báo cáo ngắn chứng minh rằng : Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem