Khoa học xã hội 7 bài 22: Các khu vực châu Mĩ

 • 1 Đánh giá

Giải bài 22 Các khu vực châu Mĩ - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 17. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Dựa vào kiến thức đã học hãy:

 • Kể tên một số quốc gia ở khu vực Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ.
 • Nêu hiểu biết của em về tự nhiên hoặc dân cư xã hội của một trong hai khu vực

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1.Tìm hiểu khu vực Bắc Mĩ.

a. Tự nhiên.

Dựa vào hình 1,2 đọc thông tin, hãy:

 • Xác định giới hạn và vị trí đại lí khu vực Bắc MĨ.
 • Nêu những nét nổi bật nhất về địa hình và khí hậu Bắc Mĩ.
 • Kể tên các khoảng sản và thảm thực vật chính ở khu vực này.

=> Xem hướng dẫn giải

b.Kinh tế-Xã hội.

Đọc thông tin và dựa vào kiến thức đã học, hãy:

 • Cho biết một số đặc điểm dân cư ở khu vực Bắc Mĩ
 • Nêu khái quát đặc điểm kinh tế ở khu vực này.

=> Xem hướng dẫn giải

c. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)

Đọc thông tin sau và điền vào bảng để biết sơ lược về NAFTA

Năm thành lập

................................................................................

Các nước thành viên

................................................................................

Mục tiêu của khối

................................................................................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu khu vực Trung và Nam Mĩ

a. Tự nhiên.

Quan sát hình 3 đọc thông tin và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy:

 • Cho biết giới hạn, vị trí địa lí khu vực Trung và Nam Mĩ.
 • Nêu đặc điểm đại hình và kể tên các khoáng sản, kiểu thảm thực vật chính ở khu vực Trung và Nam Mĩ.
 • Cho biết tại sao Trung và Nam Mĩ có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất.

=> Xem hướng dẫn giải

b. Kinh tế-xã hội

Đọc thông tin, kết hợp với kiến thức đã học, hãy:

 • Cho biết một số vấn đề dân cư, xã hội ở khu vực Trung và Nam Mĩ.
 • Nêu khái quát đặc điểm kinh tế ở khu vực này.

=> Xem hướng dẫn giải

c. Khối thị trường chung Mec-cô-xua

Đọc thông tin, hoàn thành bảng sau viết sơ lược về Khối thị trường chung Mec-cô-xua

Năm thành lập

.........................................................................

Các nước thành viên

.........................................................................

Mục tiêu của khối

.........................................................................

=> Xem hướng dẫn giải

d.Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn.

Đọc thông tin và liên hệ tới kiến thức đã học hãy cho biết:

 • Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ A-ma-dôn.
 • Việc khai thác rừng A-ma-dôn có tác động như thế nào đến nền kinh tế và môi trường.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Cho bảng số liệu sau :

Tỉ trọng GDP của các khu vực ở châu Mĩ.

Năm

Khu vực

2005

20012

Khu vực Bắc Mĩ

88,6

77,6

Khu vực Trung và Nam Mĩ

11,4

22,4

Châu Mĩ

100,0

100,0

Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng GDP của các khu vực ở châu Mĩ năm 2005 và năm 2012

Từ biểu đồ đã vễ, hãy rút ra nhận xét và giải thích nguyên nhân.

=> Xem hướng dẫn giải

D-E.Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng

Vận dụng kiến thức đã học về vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn, hãy liên hệ với việc khai thác và bảo vệ rừng ở Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem