Hãy quan sát và cho biết những hình ảnh dưới đây đề cập đến nội dung nào của lịch sử nhân loại. Em biết gì về nội dung lịch sử đó?

  • 2 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy quan sát và cho biết những hình ảnh dưới đây đề cập đến nội dung nào của lịch sử nhân loại. Em biết gì về nội dung lịch sử đó? (Hình trang 69 sách vnen khoa học xã hội 7 tập 1)

Bài làm:

  • Hình ảnh 1 đề cập đến những cuộc phát kiến địa lí của các nhà hàng hải nổi tiếng ở châu Âu.
  • Hình ảnh 2 đề cập đến cảnh sinh hoạt của người dân Pháp thời kì trung đại.
  • Hình ảnh 3 đề cập đến cảnh nhà cửa của thành phố Phlo-ren( Ý ) thời kì trung đại.

Hiểu biết:

Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô – ma, người Giéc – man đã thành lập nên nhiều vương quốc mới của họ như: vương quốc của người Ăng – glô Xắc - xông, vương quốc Tây Gốt, vương quốc Đông Gốt… các vương quốc có các phong tục, truyền thống, văn hóa, ... khác nhau.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7