Khoa học xã hội 7 bài 19: Tự nhiên châu Mĩ

  • 1 Đánh giá

Giải bài 19: Tự nhiên châu Mĩ- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu nào và nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên ở châu Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về giới hạn và vị trí địa lí

Quan sát hình 1 và đọc thông tin hãy nêu vị trí địa lí châu Mĩ.

  • Xác định giới hạn và nêu vị trí địa lí của châu Mĩ
  • Tìm vị trí của kênh đào Pa-na-ma và cho biết kênh đào này nối hai đại dương nào.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về địa hình và khoáng sản.

Quan sát hình 1 và đọc thông tin hãy:

  • Nêu đặc điểm địa hình châu Mĩ, Cho biết tên một số đồng bằng, sơn nguyên lớn và một số dãy núi cao có độ cao 2000m ở châu Mĩ
  • Kể tên các khoáng sản ở châu Mĩ và cho biết sự phân bố của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về khí hậu

Quan sát hình 2 và hiểu biết của em, hãy:

  • Nêu tên các đới và kiểu khí hậu ở châu Mĩ
  • Cho biết tại sao châu Mĩ có nhiều đới và kiểu khí hậu

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về sông ngòi và thảm thực vật

Dựa vào hình 1 và kiến thức đã học hãy:

  • Kể tên một số sông lớn ở châu Mĩ
  • Cho biết các kiểu thảm thực vật chính ở châu Mĩ. Tại sao ở châu lục này lại chó nhiều kiểu thảm thực vật?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập.

1. Hãy lập sơ đồ về đặc điểm tự nhiên ở châu Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình 3a,3b và kiến thức đã học, hãy:

Hoàn thành bảng sau:

Sườn tây dãy An-đet

Sườn đông dãy An-đet

Độ cao

Đai thực vật

Độ cao

Đai thực vật

0-1000

0-1000

1000-2000

1000-2000

2000-3000

2000-3000

3000-4000

3000-4000

Trên 5000

4000-5000

Trên 5000

Cho biết tại sao từ độ cao 0 mét đến 1000 mét của dãy andet, ở sườn đông có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Vận dụng tìm tòi mở rộng.

Hãy sưu tập thông tin, viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) nói về ý nghĩa của kênh đào Pa-na-ma

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7