Đọc thông tin, quan sát hình 7, 8, hãy xác định giới hạn của môi trường đới lạnh.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Xác định giới hạn đới lạnh

Đọc thông tin, quan sát hình 7, 8, hãy xác định giới hạn của môi trường đới lạnh.

Bài làm:

Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. Ranh giới để xác định giới hạn của đới lạnh ở vùng Bắc cực là đường đẳng nhiệt 10C vào tháng 7 và đới lạnh ở vùng Nam cực là đường đẳng nhiệt 10C vào tháng 1.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7