Tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX

Đọc thông tin, quan sát lược đồ hãy:

  • Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn nửa đầu thế kỉ XIX theo nội dung: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa bàn hoạt động, ý nghĩa
  • Nêu nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX ( nguyên nhân, mục tiêu, lưc lượng tham gia, quy mô)

Bài làm:

  • Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn nửa đầu thế kỉ XIX theo nội dung: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa bàn hoạt động, ý nghĩa

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn hoạt động

Ý nghĩa

Phan Ba Vành

Năm 1821-1827

Trà Lũ(Nam Định)

Góp phần làm lung lay triều đình nhà Nguyễn.

Nông Văn Vân

Năm 1833-1835

Miền núi phía Bắc

Lê Văn Khôi

Năm 1833-1835

Nam Kì

Cao Bá Quát

Năm 1854-1856

Hà Nội

  • Nêu nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX ( nguyên nhân, mục tiêu, lưc lượng tham gia, quy mô)

Nhận xét chung về các cuộc khởi nghĩa nông dân nửa đầu thế kỉ XIX

Nguyên nhân:

Đời sống các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực vì địa chủ chiếm đoạt ruộng đất, quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề. Nạn đói, dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

Mục tiêu:

Chống lại phong kiến nhà Nguyễn.

Lực lượng tham gia:

Nhiều tầng lớp nhân dân.

Quy mô:

Rộng khắp cả nước, từ bắc chí nam, từ miền ngược đến miền xuôi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7