Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 8

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phiếu ôn tập 8 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 101. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Lập bảng thống kê về phong trào nông dân Tây Sơn theo yêu cầu sau:

Thời gian

Sự kiện

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Phong trào Tây Sơn có những đóng góp lớn nào cho lịch sử nước ta nửa sau thế kỉ XVIII? Theo em đóng góp nào là quan trọng nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hoàn thành bảng thống kê về tình hình Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX dưới thời Nguyễn

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hành chính

Pháp luật

Quân đội

Đối ngoại

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Qua những chính sách của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX về kinh tế, chính trị ngoại giao, hãy nêu nhận xét của em về những chính sách đó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Hãy lựa chọn một thành tựu văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX mà em ấn tượng nhất và viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về thành tựu đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7