Khoa học xã hội 7 bài 32: Phong trào Tây Sơn

 • 1 Đánh giá

Giải bài 32 Phong trào Tây Sơn - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 84. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình, hãy nêu những hiểu biết của em về nhân vật lịch sử đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Đọc thông tin, hãy cho biết tình hình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ hãy:

 • Xác định trên lược đồ nơi bùng nổ và địa bàn hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn trong những năm đầu khởi nghĩa
 • Giải thích vì sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ lúc đầu
 • Nêu mục đích ban đầu của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu sự kiện nghĩa quân Tây Sơn lật đồ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

3.1.Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ hãy:

 • Cho biết vì sao quân Tây Sơn phải hòa hoãn với quân Trịnh
 • Trình bày diễn biến chính quá trình nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn trên lược đồ

=> Xem hướng dẫn giải

3.2.Đánh tan quân xâm lược Xiêm

Đọc thông tin quan sát lược đồ hãy:

 • Cho biết tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền (từ Rạch Gầm đến Xoài Mứt) làm trận địa quyết chiến quân Xiêm
 • Trình bày diễn biến trận rạch Gầm-Xoài Mút trên lược đồ ( hình 4)
 • Nêu ý nghĩa trận Rạch Gầm-Xoài Mút

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu sự kiện quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh, thu phục Bắc Hà

Đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày diễn biến sự kiện quân Tây Sợn lật đổ chính quyền họ Trịnh
 • Cho biết điều gì giúp quân Tây Sơn lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn Trịnh và Lê

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu sự kiện nghĩa quân Tây Sơn đại phá quân Thanh xâm lược

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ, hãy:

 • Nêu ý nghĩa của sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (12-1788) ngay trước khi tiến đánh quân Thanh
 • Giải thích vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789)
 • Trình bày diễn biến chính cuộc chiến đấu chống quân Thanh của nhân dân ta cuối thế kỉ XVIII trên lược đồ

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Đọc thông tin, hãy nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII

=> Xem hướng dẫn giải

7.Tìm hiểu Quang Trung xây dựng đất nước như thế nào?

Đọc thông tin hãy:

 • Trình bày những chính sách của vua Quang Trung nhằm phục hồi phát triển kinh tế ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc
 • Cho biết việc ban bố Chiếu lập học thể hiện hoài bão gì của vua Quang Trung
 • Nêu những điểm nổi bật trong chính sách quốc phòng, ngoại giao của vua Quang Trung

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Điền nội dung sự kiện cho phù hợp với thời gian trong bảng sau về phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII

Thời gian

Sự kiện

Năm 1771

Năm 1773

Năm 1777

Năm 1785

Năm 1786

Năm 1788

Năm 1789

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phong trào Tây Sơn có những đóng góp lớn nào cho lịch sử nước ta nửa sau thế kỉ XVIII? Đóng góp nào lớn nhất? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Theo em, chính sách về kinh tế, văn hóa-xã hội và ngoại giao của vua Quang Trung để lại bài học gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trong khu vực mà em sinh sống có tượng đài, đền thờ, đường phố, trường học nào mang tên Quang Trung, Nguyễn Huệ, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp,...? Giải thích cho người thân ý nghĩa của việc đặt tên đó?

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm hiểu về nghệ thuật "đánh nhanh, giải quyết nhanh" và trọng dụng nhân tài của vua Quang Trung

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7