Lời giải câu số 14, 17, 18 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 10

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 14, 17, 18

Câu 14: Đáp án A

Phân tích: Amino axit no, mạch hở có công thức CnHmO4N nên amino axit này có 2 nhóm −COOH và 1 nhóm –NH2. Đặt công thức cấu tạo của nó là NH2CaH2a-1(COOH)2

Suy ra , n = a +2 và m = 2 + (2a – 1) + 2 = 2a + 3 => m = 2n – 1.

Câu 17: Đáp án A

Câu 18: Đáp án C

Ta có tổng số mol Ba2+ = nBa(HCO3)2 + nBaCl2 = 0,15 + 0,1 = 0,25 mol

nHCO3- = 2nBa(HCO3)2 = 2.0,15 = 0,3 mol

Suy ra số mol BaCO3 cực đại sẽ tính theo số mol Ba2+ khi ta cho thêm NaOH vào dung dịch. Khi đó để kết tủa đạt cực đại cần thêm 0,25 mol NaOH→ VNaOH = 250ml.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021