Lời giải câu số 2, 8, 30 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 2, 8, 30

Câu 2: Đáp án A

Đặt nFeS2 = a; nFeS = b ; nCu = c

Khi cho BaCl2 vào dung dịch X, ta có : nS = 0,12 = 2a + b (1)

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, ta có khối lượng các hidroxit tạo thành là :

36,92 – 27,96 = (a + b).107 + 98c (2)

Lại có : 8,72 = 120a + 88b + 64c (3)

Giải (1), (2), (3), ta được a = 0,05; b = 0,02 ; c= 0,015

Áp dụng pp bảo toàn e, ta có: nHNO3 = 0,32 mol Suy ra nHNO3 dư = 1,6 – 0,32 = 1,28 mol

Khi đó, dung dịch X gồm HNO3 dư 1,28mol và Fe2(SO4)3 0,035mol và CuSO4 0,015mol

Suy ra số mol Cu bị hòa tan tối đa là :

nFe3+/2 + (3/8)nHNO3 dư = 0,515 mol

Vậy khối lượng Cu mà X có khả năng hòa tan tối đa là 32,96gam.

Vậy khối lượng quặng hemantit là 320kg.

Câu 8: Đáp án C

nCr = 7,8/52 = 0,15 mol =>nCrCl3 = 0,15 mol

=>nCl2 = (3/2)nCrCl3 = 0,255 mol

Vậy V = 5,04l

Câu 30: Đáp án D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021