Lời giải câu số 23, 24, 26 Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 23, 24, 26

Câu 23: Đáp án B

Phân tích: X có công thức là C6H10O4 khi thủy phân tạo ra 2 ancol đơn chức nên X là este có 2 chức ancol Vậy X có dạng ROOC-R1-COOR2. Số Cacbon trong R, R1, R2 là 4. Để tạo ra hai ancol trong đó số Cacbon trong 2 ancol gấp đôi nhau vậy 2 ancol đó là H3OH và C2H5OH . Vậy CT của X là: CH3OOC −CH2 − COOC2H5

Câu 24: Đáp án C

Câu 26: Đáp án A

PTHH: C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (X)

C3H6Br2 + 2NaOH → C3H6 (OH)2 (Y) + 2NaBr

C3H6 (OH)2 + CuO → to CH2 (CHO)2 (Z) + Cu+ H2O

CH2 (CHO)2 + O2 → xt CH2 (COOH)2 (T)

CH2 (COOH)2 + 2CH3OH → xt,to CH2 (COOCH3 )2 + 2H2O (E)

Từ đấy ta có thể suy ra được C3H6 ở đây là xicloankan nên khi cộng Brom thì chỉ cộng mở vòng ở C1 và C3 nên Y là propan-1,3-điol

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021