Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 25

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – C

Câu 21 – D

Câu 2 – A

Câu 22 – D

Câu 3 – A

Câu 23 – A

Câu 4 – C

Câu 24 – A

Câu 5 – C

Câu 25 – B

Câu 6 – D

Câu 26 – C

Câu 7 – C

Câu 27 – B

Câu 8 – B

Câu 28 – A

Câu 9 – C

Câu 29 – C

Câu 10 – D

Câu 30 – A

Câu 11 – D

Câu 31 – D

Câu 12 – A

Câu 32 – C

Câu 13 – B

Câu 33 – D

Câu 14 – D

Câu 34 – B

Câu 15 – B

Câu 35 – D

Câu 16 – A

Câu 36 – B

Câu 17 – B

Câu 37 – D

Câu 18 – C

Câu 38 – B

Câu 19 – A

Câu 39 – D

Câu 20 – B

Câu 40 – C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021