Mai cùng mẹ sử dụng phương tiện giao thông nào? Mai và mẹ sử dụng đường giao thông nào?

  • 1 Đánh giá

3. Lắng nghe và thảo luận

b. Thảo luận và trả lời câu hỏi

  • Mai cùng mẹ sử dụng phương tiện giao thông nào?
  • Mai và mẹ sử dụng đường giao thông nào?
  • Vì sao Mai đã suýt bị ngã?
  • Mai đã tự nhủ điều gì?

Bài làm:

  • Mai cùng mẹ sử dụng phương tiện giao thông là xe máy
  • Mai và mẹ sử dụng đường giao thông là đường bộ
  • Mai đã suýt bị ngã vì ngồi sau xe máy, Mai vừa nói chuyện với mẹ, vừa múa tay nên không ôm mẹ và bám vào xe.
  • Mai đã tự nhủ lần sau ngồi sau xe phải nhớ bám cẩn thận.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021