Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 55 – sgk địa 7

Nét đặc trưng của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa là gì?

Bài làm:

Những đặc trưng cơ bản của đô thị hóa ở môi trường đới ôn hòa là:

Tỉ lệ dân đô thị cao, chiến trên 75%, các đô thị mở rộng kết nối với nhau thành các chuỗi đô thị. Các thành phố lớn dân số tăng nhanh, phát triển dần thành các siêu đô thị.

Các đô thị phát triển theo quy hoạch, không chỉ mở rộng mà còn vươn lên cả chiều cao lẫn chiều sâu. Hệ thống giao thông hiện đại, phát triển mạnh mẽ, nhiều loại phương tiện đi lại ( xe điện ngầm, giao lộ nhiều tầng).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021