Nếu không tìm kiếm sự hỗ trợ khi bắt nạt điều gì sẽ xảy ra?

  • 1 Đánh giá

3. Chia sẻ vì sao cần tìm kiếm sự hỗ chợ khi bị bắt nạt

Nếu không tìm kiếm sự hỗ trợ khi bắt nạt điều gì sẽ xảy ra?

Bài làm:

Chúng ta cần tìm kiếm sự hỗ chợ bị bắt nạt vì khi tình trạng bắt nạt lâu dài sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần, thậm chí đến cả tính mạng của bạn.

Vì vậy chúng ta phải tìm kiếm sự hỗ trợ, chia sẻ để giải toả nỗi lòng mới khiến bạn thoát ra khỏi tình trạng bị bắt nạt cáng sớm càng tốt.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021