Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Nêu những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX:

  • 1901 – 1903: Cuộc khởi nghĩa của Phacađuốc
  • 1901 – 1937: Cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo, Com – ma – đam chỉ huy.
  • 1918 – 1922: Khởi nghĩa Châu Pa – chay.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021