Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới việc thành lập nước CHND Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới việc thành lập nước CHND Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này?

Bài làm:

  • Từ 1946 - 1949, diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản.
  • Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.
  • Tháng 7/1946 đến tháng 6/1947:quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực,sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc. Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan.

=> Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

Ý nghĩa:

  • Thắng lợi này đã chấm dứt hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến.
  • Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.
  • Tạo điều kiện nối liền CNXH từ Châu Âu sang Châu Á và ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12