Nêu những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu là gì?

Bài làm:

Trong những năm 1950 – 975, các nước Đông Âu về cơ bản đã thực hiện thành công kế hoạch 5 năm. Từ những nước nghèo, các nước Đông Âu trở thành các quốc gia công – nông nghiệp.

- Cụ thể các thành tựu đã đạt được đó là:

  • Xây dựng nền công nghiệp dân tộc, điện khí hóa.
  • Nông nghiệp phát triển nhanh chóng.
  • Trình độ khoa học-kỹ thuật được nâng cao
  • Trở thành các quốc gia công - nông nghiệp.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12