Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 1954)?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 156 – sgk lịch sử 12

Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 - 1954)?

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện

2 - 1951

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

1950 - 1951

Chiến dịch Trung du, Chiến dịch đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh.

Đông - xuân 1951 -1952

Chiến dịch Hòa Bình.

Thu - đông 1952

Chiến dịch Tây Bắc.

Xuân - hè 1953

Chiến dịch Thường Lào.

9 - 1953

Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự trong Đông xuân 1953 - 1954 .

1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ.

21 - 7 - 1954

Ký kết Hiệp định Giơnevơ

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12