Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 73 sgk Lịch sử 12

Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Bài làm:

Lịch sử sau chiến tranh thế giới thứ hai có 6 nội dung chính như sau:

1. Trật tự hai cực I –an-ta được xác lập, thế giới bị chia làm hai phe tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.

2. Với thắng lợi của CM ở Đông Âu và châu Á, CNXH trở thành hệ thống thế giới

3. Cao trào GPDT dấy lên mạnh mẽ ở Á, Phi, Mỹ la tinh. Hệ thống thuộc địa và chủ nghĩa A phac thai sụp đổ. Hơn 100 quốc gia độc lập, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế thế giới

4. Những biến chuyển của CNĐQ:

Mỹ giàu mạnh và muốn thống trị thế giới bằng chiến lược toàn cầu

Kinh tế tăng trưởng liên tục, tạo nên những thay đổi về chất trong cơ cấu cũng như xu hướng phát triển

Ngày càng có xu hướng liên kết khu vực (EU), hình thành 3 trung tâm kinh tế, tài chính thế giới

5. Chiến tranh lạnh giữa 2 siêu cường, 2 phe trong bốn thập kỷ. Đến 1970 chuyển sang xu thế đối thoại hợp tác.

6. Cách mạng Khoa học công nghệ đã đem lại những hệ quả to lớn cho các quốc gia, dân tộc

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12