Ngữ pháp tiếng anh 5 unit 16: Where's the post office?

  • 1 Đánh giá

Ngữ pháp tiếng anh lớp 5 unit 16: Để hỏi và trả lời xem nơi nào đó ở đâu. Bài sẽ cung cấp đầy đủ các nội dung ngữ pháp cần thiết kèm theo ví dụ cụ thể, dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt

1. Để hỏi và trả lời xem nơi nào đó ở đâu

  • ( ?) Excuse me, where's the + N?

  • (+) It's......................................

Ex 1:

Excuse me, where's the cinema?

It's opposite the bank

Ex 2:

Excuse me, where's the museum?

It's between the post office and the cinema

Ví dụ 1:

Xin lỗi cho hỏi, rạp chiếu phim ở đâu ạ?

Nó ở đối diện ngân hàng

Ví dụ 2:

Xin lỗi cho hỏi, viện bảo tàng ở đâu ạ?

Nó ở giữa bưu điện và rạp chiếu phim

2. Để hỏi xem ai đó có thể đi đến nơi nào đó bằng phương tiện gì

  • ( ?) How can + S + get to +.....

  • (+) S + can +...........................

Ex 1:

How can I get to the bank?

You can walk for five minute

Ex 2:

How can I get to the cinema?

You take a taxi

Ví dụ 1:

Tôi có thể đến ngân hàng bằng cách nào?

Bạn có thể đi bộ khoảng 5 phút

Ví dụ 2:

Tôi có thể đến rạp chiếu phim bằng cách nào?

Bạn có thể đi taxi


  • 33 lượt xem