Nguyễn Khoa Điềm viết bài thơ về một nhân vật cụ thể (em cu Tai) nhưng lại đặt tên cho tác phẩm này là “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”. Theo em, như vậy có hợp lí không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nguyễn Khoa Điềm viết bài thơ về một nhân vật cụ thể (em cu Tai) nhưng lại đặt tên cho tác phẩm này là “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”. Theo em, như vậy có hợp lí không? Vì sao?

Bài làm:

  • Nhan đề nhà thơ chọn hoàn toàn phù hợp với tác phẩm. Thông qua bài thơ, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm không chỉ viết về một em bé cụ thể mà viết cho rất nhiều em bé đã, đang và sẽ lớn lên trên lưng của các bà mẹ Tà ôi và các mẹ miền núi khác. Bài thơ có tính khái quát, thể hiện tư tưởng của tác giả gửi gắm.
  • Từ đó bài thơ khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của tất cả những bà mẹ Việt Nam thương con, yêu nước. Bằng đôi bàn tay tần tảo và trái tim chan chứa tình yêu thương, họ góp phần không nhỏ của mình vào cuộc chiến đấu giành tự do, thống nhất đất nước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1