Nhận xét nào đúng về phương thức chủ yếu được tác giả sử dụng để miêu tả tính cách các nhân vật trong đoạn trích?

  • 1 Đánh giá

c. Nhận xét nào đúng về phương thức chủ yếu được tác giả sử dụng để miêu tả tính cách các nhân vật trong đoạn trích?

A. Miêu tả ngoại hình nhân vật

B. Miêu tả qua nội tâm nhân vật.

C. Miêu tả qua hành động, cử chỉ

D. Tất cả phương án trên đều đúng.

Bài làm:

=> Chọn C. Miêu tả qua hành động, cử chỉ

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021