Nội dung chính bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Các phương châm hội thoại (tiếp theo)". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề (Phương châm quan hệ)
 • Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch tránh cách nói mơ hồ (Phương châm cách thức)
 • Khi giao tiếp, cần tế nhịn và tôn trọng người khác (Phương châm lịch sự)

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

Các phương châm hội thoại có thể tiếp đến là:

 • Phương châm quan hệ:
  • Khi hội thoại, tranh luận cần tập trung đúng chủ đề đó, trách nói lạc đề.
  • VD:
   • Nói hươu, nói vượn
   • Ông nói gà bà nói vịt
 • Phương châm cách thức:
  • Trong lúc giao tiếp, cần chú ý nói mạch lạc, ngắn gọn, tránh cách nói mơ hồ, nội dung không gắn kết và logic với nhau.
  • VD:
   • Nói dông nói dài
   • Nói dây cà ra dây muống
   • Nói ấp a ấp úng
 • Phương châm lịch sự:
  • Tùy người giao tiếp với mình có vai vế, cấp bậc như thế nào mà ta chọn cách xưng hô và giọng điệu thích hợp nhất.
  • VD:
   • Lời chào cao hơn mâm cỗ
   • Lời nói gói vàng
   • Nói băm nói bổ

Back to top

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021