Nội dung chính bài: Trường từ vựng

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Trường từ vựng". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 1

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung vì nghĩa.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Thế nào là trường từ vựng?

 • Là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
 • Tuỳ theo mức độ khái quát của ý nghĩa, một trường từ vựng có thể chia thành nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.
  • Ví dụ: Trường từ vựng "Hoạt động của con người" bao gồm các trường nhỏ hơn:
  • Hoạt động của trí tuệ: nghĩ, suy nghĩ, ngẫm, nghiền ngẫm, phán đoán…
  • Hoạt động của các giác quan để cảm giác: nhìn, nếm, nghe, sờ…
  • Hoạt động dời chỗ: đi, chạy, nhảy, trườn, bò, bay…
  • Hoạt động thay đổi tư thế: đứng, ngồi, cúi, vắt …
 • Các trường từ vựng nhỏ trong trường từ vựng lớn có thể thuộc về nhiều từ loại khác nhau.
  • Ví dụ: Trường có sự đồng nhất về nghĩa là loài vật: trâu, bò, gà, lợn, voi, gấu, hổ, cá… (Danh từ)
  • Trường có sự đồng nhất về nghĩa là hoạt động dời đi: đi, chạy, trườn, bò, leo, vận chuyển… (Động từ)
  • Trường có sự đồng nhất về nghĩa là màu sắc: xanh, đỏ, trắng, tím, vàng… (Tính từ)

Back to top

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021