Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Bài làm:

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021