Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

  • 1 Đánh giá

2. Từ mô đến cơ quan

  • Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

  • Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào?

  • Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?
  • Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể con người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào?

Bài làm:

  • Lá cây được tạo nên từ những loại mô sau: mô biểu bì, mô giậu, mô mềm, mô dẫn
  • Dạ dày được cấu tạo nên từ những loại mô sau: mô cơ, mô liên kết. mô thần kinh, mô biểu bì
  • Mối liên hệ giữa mô và cơ quan: cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể
  • Một số cơ quan trong cơ thể con người: gan, thận, phổi, mật, ruột non, dạ dày, ruột già, tim,...

Tim được cấu tạo từ những loại mô sau: tim được cấu tạo từ một loại cơ đặc biệt là cơ tim

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo