Quan sát Hình 8.1, em nhận thấy thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân nào? Làm thể nào để hạn chế các tác nhân gáy hư hỏng thực phẩm?

  • 1 Đánh giá

1. Bảo quản thực phẩm

1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm

Quan sát Hình 8.1, em nhận thấy thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân nào? Làm thể nào để hạn chế các tác nhân gáy hư hỏng thực phẩm?

Bài làm:

Quan sát Hình 8.1, em nhận thấy thực phẩm có thể bị hư hỏng do những nguyên nhân để lâu ngày, không bảo quản kĩ, hết hạn sử dụng. Sử dụng các phương pháp bảo quản khác nhau tạo nên nhiều sản phẩm thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 chân trời sáng tạo