Hãy kể thêm những biện pháp tiết kiệm chát đốt khác mà em biết

  • 1 Đánh giá

2.3. Biện pháp tiết kiệm điện năng trong gia đình

Trong những trường hợp ở Hình 2.4, giá sử cùng chế biển một món ăn, theo em, trường hợp nào giúp tiết kiệm năng lượng? Vĩ sao?

Hãy kể thêm những biện pháp tiết kiệm chát đốt khác mà em biết

Bài làm:

Trường hợp nào giúp tiết kiệm năng lượng là:

  • Nấu lửa vừa
  • Bếp cải tiến

Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt trong gia đình:

  • Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với diện tích đáy nỗi và phủ hợp với món ăn;
  • Tắt thiết bị ngay khi sử dụng xong;
  • Sử dụng các loại đồ dùng, thiết bị có tính năng tiết kiệm năng lượng.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021