Từ Hình 4.3. em hãy cho biết vải sợi pha được sản xuất như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

3. Vải sợi pha

Từ Hình 4.3. em hãy cho biết vải sợi pha được sản xuất như thế nào ?

Bài làm:

Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha. Sợi pha được tạo bởi 2 hoặc nhiều loại sợi khác nhau tạo thành sợi pha. Sau đó được dệt thành vải sợi pha.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021