Soạn bài Động từ và cụm động từ giản lược nhất: Mục D hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Tìm 10-15 động từ, cụm động từ thường gặp trong giao tiếp.

...............................

Bài làm:

1.

  • Động từ: đi, đứng, ngồi, chào, hỏi, mời, nói, thuyết trình,...
  • Các cụm động từ: nghĩ về bài thuyết trình, bắt tay, chào hỏi khi vừa gặp, đi muộn, ngồi đàm phán, hỏi thăm sức khỏe,...

2. VD: đi (tiếng viêt) - go (tiếng anh)

Giống nhau:

  • Đều thể hiện phạm trù ngữ nghĩa là hành động dời chuyển, thay đổi vị trí, trạng thái của người hoặc động vật.
  • Động từ “đi” và “go” thể kết hợp với các từ tình thái, danh từ, tính từ,...để thể hiện nội dung ý nghĩa của các câu.

Khác nhau:

  • “đi” trong tiếng Việt còn đảm nhiệm chức vụ định ngữ, bỗ ngữ và cả chủ ngữ
  • Đi” trong tiếng Việt kết hợp được trực tiếp với các động từ tạo thành cụm động từ (Ví dụ: đi học, đi hát, đi ăn, đi làm lụng,…) còn “go” trong tiếng Anh thì không kết hợp được với động từ. Nó chỉ kết hợp được với động từ khi có giới từ nhưng giới từ đó không có nghĩa.Ví dụ: Go to swim

3. Tham khảo bài viết về một câu chuyện đời thường: Tại đây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021