Soạn giản lược bài các thành phần chính của câu

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 6 bài các thành phần chính của câu giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

Cấu tạo C-V như sau:

Cấu tạo của chủ ngữ và vị ngữ trong các câu trên là:

 • Câu (1): đại từ làm chủ ngữ, vị ngữ là một cụm động từ;
 • Câu (2): cụm danh từ làm chủ ngữ, vị ngữ là tính từ;
 • Câu (3): cụm danh từ làm chủ ngữ, vị ngữ gồm hai cụm tính từ;
 • Câu (4): đại từ làm chủ ngữ, vị ngữ gồm hai cụm động từ;
 • Câu (5): cụm danh từ làm chủ ngữ, vị ngữ là cụm động từ

Câu 2:

Đặt câu:

 • Chiều hôm qua, Hoa đã giúp bà lão nhặt từng quả táo vào túi.
 • Trong lớp, Linh là người cao nhất.
 • Ông Bụt là ông lão hiền từ nhất trong câu chuyện Tấm Cám.

Câu 3:

 • Câu 1: Chủ ngữ: Hoa => Trả lời cho câu hỏi Ai?
 • Câu 2: Chủ ngữ: Linh => Trả lời cho câu hỏi Ai?
 • Câu 3: Chủ ngữ: Ông Bụt => Trả lời cho câu hỏi Ai?

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021