Soạn văn 6 tập 2 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 6 tập 2 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Soạn văn 6 giản lược

Bài 18

Soạn giản lược bài bài học đường đời đầu tiên

Soạn giản lược bài phó từ

Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về văn miêu tả

Bài 19

Soạn giản lược bài sông nước Cà Mau

Soạn giản lược bài so sánh

Soạn giản lược bài quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Bài 20

...

Bài 21

Soạn giản lược bài vượt thác

Soạn giản lược bài so sánh (tiếp theo)

Soạn giản lược bài phương pháp tả cảnh

Soạn giản lược bài viết bài tập làm văn số 5 Văn tả cảnh

Bài 22

Soạn giản lược bài buổi học cuối cùng

Soạn giản lược bài nhân hóa

Soạn giản lược bài phương pháp tả người

Bài 23

Soạn giản lược bài đêm nay Bác không ngủ

Soạn giản lược bài ẩn dụ

Soạn giản lược bài luyện nói về văn miêu tả

Bài 24

Soạn giản lược bài Lượm

Soạn giản lược bài mưa

Soạn giản lược bài hoán dụ

Soạn giản lược bài tập làm thơ bốn chữ

Bài 25

Soạn giản lược bài Cô Tô

Soạn giản lược bài các thành phần chính của câu

Soạn giản lược bài viết bài văn số 6 - Văn tả người

Bài 26

Soạn giản lược bài cây tre Việt Nam

Soạn giản lược bài câu trần thuật đơn

Soạn giản lược bài hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Bài 27

Soạn giản lược bài lòng yêu nước

Soạn giản lược bài lao xao

Soạn giản lược bài câu trần thuật đơn có từ là

Bài 28

Soạn giản lược bài ôn tập truyện và kí

Soạn giản lược bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo

Soạn giản lược bài Câu trần thuật đơn không có từ là

Soạn giản lược bài Ôn tập văn miêu tả

Bài 29

Soạn giản lược bài cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử

Soạn giản lược bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Soạn giản lược bài viết đơn

Bài 30

Soạn giản lược bài bức thư của thủ lĩnh người da đỏ

Soạn giản lược bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Soạn giản lược bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Bài 31

Soạn giản lược bài Động Phong Nha

Soạn giản lược bài ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

Bài 32

Soạn giản lược bài tổng kết phần văn

Soạn giản lược bài tổng kết phần tập làm văn

Soạn giản lược bài ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6