Soạn giản lược bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 6 bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN

Kính gửi: Ban quản lí điện chi nhánh xã .............. huyện ................

Tôi tên là: ...........................................................................................

Hiện đang ở tại: ................................................................................

Tôi viết đơn này gửi ban Quản lí điện chi nhánh xã ................. huyện ..................... cấp điện cho gia đình chúng tôi dùng trong sinh hoạt.

Gia đình tôi xin hứa sẽ đảm bảo đóng tiền đầy đủ theo quy định hàng tháng. Sử dụng điện tiết kiệm và an toàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

..., ngày ... tháng... năm ....

Người viết đơn

(kí và ghi rõ họ tên)

Câu 2:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban giám hiệu

Trường THPT ....................................................

Em tên là: .........................................................................

Học sinh lớp: ....................................................................

Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em quyết tâm hoàn thành mọi công tác được phân công.

Em xin chân thành cảm ơn!

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người làm đơn

(kí và ghi rõ họ tên)


  • 1 lượt xem