Soạn giản lược bài viết bài văn số 6 - Văn tả người

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 6 bài Viết bài văn số 6 - Văn tả người giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Đề 1: Tham khảo bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị,…) : Tại đây

Đề 2: Miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau:

  • Lúc em ốm.
  • Khi em mắc lỗi.
  • Khi em làm được một việc tốt.

=> Tham khảo bài viết: Tại đây

Đề 3: tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ.

=> Tham khảo: Tại đây

Đề 4: Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ấy

=> Tham khảo: Tại đây

Đề 5: Tả lại một người nào đó tuỳ theo ý thích của bản thân mình

=> Tham khảo: Tại đây

Dàn ý chi tiết bài viết tập làm văn số 6 lớp 6- văn tả người

Tham khảo dàn ý các đề: Tại đây


  • lượt xem