Soạn giản lược bài viết đơn

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 6 bài viết đơn giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1:

Chúng ta viết đơn khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, la viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết.

Câu 2:

Trường hợp phải viết đơn:

  • Chiều nay các bạn đến học nhóm tại nhà em, do sơ suất, kẻ gian lấy mất chiếc xe đạp của em.

=> Gửi cơ quan công an

  • Trong trường mới mở một lớp học nhạc và họa, em rất muốn học theo.

=> Gửi ban giám hiệu nhà trường

  • Gia đình chuyển chỗ ở, em muốn học tiếp lớp 6 ở chỗ mới đến.

=> Gửi ban giám hiệu trường cũ và trường mới.


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021