Soạn giản lược bài nghĩa của câu

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 11 bài nghĩa của câu giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Phần luyện tập

Câu 1:

Nghĩa sự việc trong:

  • Câu 1: diễn tả hai sự việc (Ao thu lạnh lẽo và nước trong veo) đều là các trạng thái.
  • Câu 2: diễn tả một sự việc - đặc điểm (chiếc thuyền - bé).
  • Câu 3: một sự việc - quá trình (sóng - gợn).
  • Câu 4: một sự việc - quá trình (lá - đưa vèo).
  • Câu 5: gồm hai sự việc - một quá trình (từng mây - lơ lửng) và một đặc điểm (trời - xanh ngắt).
  • Câu 6: gồm hai sự việc - một quá trình (ngõ trúc - quanh co) và một đặc điểm (khách - vắng teo).
  • Câu 7: hai sự việc - đều là các tư thế (tự gối, ôm cần).
  • Câu 8: một sự việc - hành động (cá - đớp).

Câu 2:

Nghĩa sự việc

Nghĩa tình thái

Trong câu "có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm"

Nói về xuân.

Sự công nhận sự danh giá là có thực, nhưng chỉ thực ở một phương diện nào đó, còn ở phương diện khác thì đều là đáng sợ

Trong câu "có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi"

Quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại.

Thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng, chứ chưa hoàn toàn chắc chắn về việc chọn nhầm nghề

Trong câu "dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình, mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không".

Họ phân vân như mình -> thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn ( dễ, có lẽ)

Mình cũng không biết rõ con gái mình có hư không

Thái độ không tin tưởng, nghi hoặc vào chính đứa con của mình

Câu 3:

Đáp án cần điền: hẳn.


Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Nghĩa của câu
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021