Soạn giản lược bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 11 bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

Nội dung bài soạn

Câu 1:

Bố cục:

 • Phần 1 (Từ đầu đến bậc vĩ nhân ấy gây ra): Phần này thông báo sự qua đời của Các Mác, một sự tổn thất lớn của nhân loại.
 • Phần 2 (Từ "Giống như Đác-uyn...người đó không làm gì thêm nữa"): Phần này đánh giá những cống hiến vĩ đại của Mác.
 • Phần 3 (Từ đó là lí do...hết): Bày tỏ sự tiếc thương vô hạn do sự ra đi của Các Mác và khẳng định sự bất tử của Các Mác trong người dân thế giới.

Câu 2:

Những đóng góp của Mác:

 • Các Mác là người tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người qua các thời kì lịch sử, tức là con người trước hết cần phải có cái ăn cái uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới có thê làm chính trị, khoa học, nghệ thuật,... Bản chất của quy luật đó là cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng của xã hội.
 • Các Mác đã tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra. Đó là phát hiện về giá trị thặng dư.
 • Các Mác đã đem đến cho giai cấp công nhân ý thức về địa vị và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện để tự giải phóng. Từ những lí luận và thực tiễn ông biến nó thành hành động cách mạng.

Câu 3:

Biện pháp so sánh tầng bậc:

 • Ăng-ghen đã sử dụng so sánh tương đồng giữa Đác-uyn và Các Mác:
  • Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ.
  • Các Mác tìm ra quy luật phát triển lịch sử loài người.
 • Tiếp theo Ăng-ghen sử dụng biện pháp tăng tiến:
  • Nhưng không chỉ có thế thôi (Các Mác còn phát hiện ra giá trị thặng dư...).
  • Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Các Mác (trước hết Các Mác là một nhà cách mạng...)
 • Việc lấy Các Mác được so sánh với các đỉnh cao cùng thời (các vĩ nhân,những phát minh nổi tiếng) không những thế, Các Mác còn vượt qua những đỉnh cao ấy làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác và sự kính trọng, tiếc thương của Ăng-ghen và nhân loại trước sự ra đi của một con người vĩ đại.

Câu 4:

Qua bài điếu văn ta có thể cảm nhận được sự tiếc thương vô hạn của Ăng-ghen giành cho người bạn của mình. Nỗi đau khi mất đi một người bạn còn hàm chứa trong đó sự kính trọng, lòng biết ơn và đề cao công ơn to lớn của Các Mác. Những tình cảm mà Ăng-ghen giành cho Mác là những tình cảm từ đáy lòng, những tình cảm chân quý mà hai người bạn tri kỉ, hai người đồng chí giành cho nhau.

Câu 5:

Có thể hiểu rằng:

 • Ông là người lãnh đạo cho phong trào công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, cùng họ giành quyền lợi và những yêu cầu cơ bản của giai cấp mình. Bởi vậy, đối kháng với quyền lợi của giai cấp tư sản. Việc ông có nhiều người không cùng quan điểm và đấu tranh lẫn nhau là không thể tránh khỏi.
 • Tuy nhiên với những công lao to lớn của mình và đặc biệt là trí tuệ của một con người tài ba như ông, mọi người đều phải kính nể dù cho có đối lập trong hệ tư tưởng hay đấu tranh lẫn nhau thì cũng đều ngưỡng mộ Mác. Bởi vậy tuy nhiều kẻ đối địch tuy nhiên ông chưa chắc đã có một người ghét bỏ.
 • Hơn nữa vì ông đấu tranh cho toàn thể giai cấp nhân dân trên thế giới, cho nên có kẻ thù cũng là kẻ thù chung của toàn thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.

Phần luyện tập

Câu 2:

Dàn ý của bài điếu văn:

 • Mở đầu: Kính thưa Ban tang lễ...
 • Thân bài:
  • Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của người đã mất
  • Những đóng góp của người đã mất
  • Nêu cảm xúc đau đớn, tiếc thương của những người còn sống với người đã mất
 • Kết bài: Phút mặc niệm

Trắc nghiệm ngữ văn 11: bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021