Soạn VNEN bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ giản lược nhất

  • 1 Đánh giá

Soạn VNEN bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 6 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

A. Hoạt động hình thành kiến thức

Tìm 3 ví dụ về môi trường bị tàn phá.

Trả lời:

VD: xả nước chưa qua xử lí ra sông ngòi, chặt phá rừng, xả khí thải ô nhiễm ra môi trường

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc văn bản sau: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ

2. Tìm hiểu văn bản

a) Văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ đặt ra vấn đề gì? Chọn ý trả lời đúng nhất :

………….

e) Theo em, thông điệp quan trọng nhất của bức thư là gì?

3. Sửa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ

Chỉ ra lỗi trong những câu sau và nêu cách sửa. Trao đổi với bạn về kết quả .

………

4.Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Chỉ ra lỗi trong các đơn sau, nêu lí do và đề xuất cách sửa .

…………

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Trả lời các câu hỏi sau

2. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh những câu sau

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Trao đổi với bạn bè, người thân về những nội dung sau

2. Qua văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, hãy rút ra đăc điểm của văn bản nhật dụng.

…………

5. Em cảm nhận nội dung nào quan trọng nhất trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ :

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021