Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật

  • 1 Đánh giá

Câu 4: (Trang 73 - SGK Ngữ văn 11 tập 1) Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật

Bài làm:

  • Theo ông, luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau. Luật còn là đạo đức, đạo làm người “trái luật là có tội, giữ đúng luật là đạo đức” và có “có đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư”.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 11 tập 1