Tại sao có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở?

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 15 – SGK) Tại sao có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở?

Bài làm:

  • Vì sách, vở là danh từ chỉ sự vật có thể đếm được nên có thể kết hợp với từ chỉ số đếm: Một cuốn sách, một cuốn vở
  • Sách vở là từ ghép đẳng lập không thể kết hợp với số từ, cho nên không thể nói: Một cuốn sách vở.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021