Thi tìm nhanh từ ngữ phù hợp với lời giải nghĩa:

  • 1 Đánh giá

3. Thi tìm nhanh từ ngữ phù hợp với lời giải nghĩa:

a. Lúa tròn bụng sữab. Thìc. Cao hoàid. Cao vợi

1 .............. : cao mãi không thôi.

2 ............. : cao đến mức tầm mắt khó thấy.

3 ............. : thời điểm thuận lợi nhất để phát triển, thời điếm phát triển mạnh nhất.

4 ............. : những hạt lúa non bên trong chứa chất bột đang hình thành, dạng lỏng như sữa.

Bài làm:

1 .Cao hoài: cao mãi không thôi.

2 .Cao vợi: cao đến mức tầm mắt khó thấy.

3 .Thì: thời điểm thuận lợi nhất để phát triển, thời điếm phát triển mạnh nhất.

4 . Lúa tròn bụng sữa : những hạt lúa non bên trong chứa chất bột đang hình thành, dạng lỏng như sữa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021