Tìm hiểu lời nói hành động thể hiện sự yêu quý bạn bè

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu lời nói hành động thể hiện sự yêu quý bạn bè

Bài làm:

Lời nói hành đông thể hiện sự yêu quý bạn bè:

  • Luôn giúp đỡ bạn khi khó khăn
  • Chia sẻ với bạn những điều khó nói
  • Chúc mừng sinh nhật bạn
  • Cho bạn mượn đồ dùng học tập
  • Chúc mừng khi bạn thành công.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021