kể tiếp một lần ra phố 2. Làm thẻ thông tin cá nhân

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. kể tiếp một lần ra phố

2. Làm thẻ thông tin cá nhân

Bài làm:

1. Vũ bị lạc tìm đến sự giúp đỡ của báo bảo vệ gần đó. Cậu nói rõ thông tin địa chỉ cho bác. Và bác đã đưa cậu bé về tận nhà. Cậu cảm ơn bác và hứa với bản thân sau lần này sẽ chú ý hơn và không bị lạc bố mẹ nữa.

2. Làm thẻ thông tin cá nhân: ghi rõ họ tên, quê quán, số điện thoại, nơi ở hiện tại,..

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021