Tìm những cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 39 sgk tiếng việt 5 tập 1
Tìm những cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây:
a. Gạn đục khơi trong
b. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
c. Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

Bài làm:

Những cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ:
a. Đục – trong
b. Đen – sáng
c. Rách- lành

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021